Matematik i Uppsala

Våra utbildningar fokuserar på såväl matematisk bredd som djup. Institutionens forskning täcker ett stort antal matematiska områden och majoriteten av våra lärare är aktiva forskare med lång undervisningsvana. 

Forskarutbildning

En fullsatt universitetsaula

Om du vill forska i matematik är forskarutbildning ett steg i rätt riktning. På vår webbplats brukar vi annonsera ut lediga doktorandtjänster som alla behöriga är välkomna att söka. Tjänsterna utlyses i februari, men ibland dyker enstaka tjänster upp även vid andra tidpunkter, så håll utkik.

Forskarutbildning i matematik

Centrum för interdisciplinär matematik

Centrum för interdisciplinär matematik främjar forskningssamarbeten mellan matematiska vetenskaper och andra discipliner. Målet är att integrera matematik och vetenskap i syfte att förstå komplexa system.

Centrum för interdisciplinär matematik (CIM)

Visualisering av tredimenisionellt nätverk
Senast uppdaterad: 2024-04-19