Matematikseminarium: Ordnade kroppar och irreducibla polynom

  • Date:
  • Location: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 2003
  • Lecturer: Helena Jonsson
  • Contact person: Linnéa Gyllingberg
  • Seminarium

Seminariet riktar sig till studenter på grundnivå. Alla intresserade är välkomna.