Presentation av Examensarbete C: Matematiska grunden för Leontiefs och Sraffas input-output-modeller

  • Date:
  • Location: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 64121
  • Lecturer: Sofie Laurent
  • Contact person: Veronica Crispin
  • Seminarium

Sammanfattning: En tillämpning av linjär algebra inom nationalekonomin. Fokus ligger på Leontiefs modell för slutna ekonomiska system och de matematiska bevis som garanterar att den, inom givna ramar, producerar ekonomiskt användbar information.