Collaboration

Aktiviteter

Ett axplock ur samverkansaktiviteter där matematiska institutionen deltar:

Pågående

Forskningsavtal. Matematiska institutionen har nyligen ingått ett forskningssamarbete med Combient.

Matematisk konsultverksamhet. Centrum för interdisciplinär matematik erbjuder matematisk rådgivning till Uppsala universitet, SLU och lokala företag.

Matteklubben. Samarbete med Uppsala kommun. Upsala Nya Tidning har skrivit en artikel om Matteklubben.

Sonja Kovalevsky-dagarna. Samarbete mellan flera lärosäten.

Levande frågelådan. Forskare i olika ämnen, bl.a. matematik, svarar på frågor ställda av elever som går i årskurs 6.

Scifest. Årlig vetenskapsfestival som arrangeras av Uppsala universitet. Matematiska institutionen deltar med workshops.

Pi-dagen på Ångström

Hur många decimaler av pi är det möjligt att komma ihåg? Nima Akbarian, student på teknisk fysik, kan hela 3141 stycken. På årets pi-dag demonstrerade han sin förmåga genom att skriva upp decimalerna på tavlorna i Polhemsalen. Läs om hur han gjorde.

Nima Akbarian och talet pi