Forskning i matematik

Den matematiska forskningen vid Uppsala universitet täcker ett stort antal fält i både ren och tillämpad matematik. Inom vår forskning ryms samarbeten med såväl andra discipliner som med industrin.  

Senast uppdaterad: 2022-04-20