Forskning i matematik

Vår forskning är särskilt stark inom olika former av analys, analytisk talteori, algebra, topologi, geometri och sannolikhetsteori. Ett av de mer utmärkande områdena är symplektisk geometri som har en nära koppling till kvant- och strängteorin. Andra områden där vi bedriver framstående forskning i matematik är finansiell matematik, matematisk logik och matematisk statistik.

Centrum för interdisciplinär matematik

Centrum för interdisciplinär matematik främjar forskningssamarbeten mellan matematiska vetenskaper och andra discipliner. Målet är att integrera matematik och vetenskap i syfte att förstå komplexa system.

Centrum för interdisciplinär matematik (CIM)

Senast uppdaterad: 2022-01-17