Algebra, logik och representationsteori

Mönster och strukturer utgör kärnan i algebra och logik. Vi forskar inom representationsteori, logik, kommutativ algebra, algebraisk geometri och algebraiska grupper.

Senast uppdaterad: 2022-11-11