Analys och partiella differentialekvationer

Analys är ett av de första forskningsämnena inom matematik vid Uppsala universitet. Idag fokuserar vår forskning på bland annat partiella differentialekvationer, geometri, matematisk fysik och maskininlärning.

Gruppen är internationellt aktiv och har ett veckoseminarium där internationella gäster ofta är inbjudna talare. För kommande seminarier, se matematiska institutionens kalendarium.

Vi erbjuder också ett stort antal projekt för studenter på alla nivåer. 

Senast uppdaterad: 2022-06-01