Centrum för interdisciplinär matematik – CIM

Centrum för interdisciplinär matematik i Uppsala främjar forskningssamarbeten mellan matematiska vetenskaper och andra discipliner och industri. Målet är att integrera matematik och vetenskap i syfte att förstå komplexa system.

Doktorandutbildning

CIM:s doktorandutbildning vänder sig till studenter som vill bedriva ett tvärvetenskapligt matematisk forskningsprojekt. Vårt mål är att ge doktoranderna unik förmåga att använda matematiska modeller. Vi gör detta genom en kombination av kurser, seminarieserier och forskningsprojekt.