Förslag till doktorandprojekt

2019-12-04

Centrum för interdisciplinär matematik (CIM) söker förslag till forskningsprojekt för upp till fyra doktorander. Presumtiva handledare uppmanas att lämna förslag till projekt. 

Doktorandtjänsterna är tänkta att påbörjas med start i september 2020 (eller enligt överenskommelse med CIM). CIM står för 50 procent av lönen för forskning.

Presumtiva handledare uppmanas nu att lämna in förslag till tvärvetenskapliga forskningsprojekt eller samarbetsprojekt med koppling till näringslivet. En av handledarna ska vara från Uppsala universitet, men övriga kan komma från andra institut eller företag, men normalt inte från andra universitet.

Förslaget ska vara i linje med CIM:s huvudsakliga åtagande: att stödja samarbete mellan forskare inom matematiska ämnen och andra områden inom Uppsala universitet eller  näringslivet.

Mer information om CIM:s doktorandvillkor 

De tvärvetenskapliga och industriella aspekterna är viktiga för CIM. Alla projekt ska ha både matematiskt och tillämpat innehåll.

Vänligen skicka din projektförslag (1–2 sidor) senast den 17 januari 2020 till föreståndare Jörgen Östensson. Vanligen accepteras endast ett förslag per handledare. Projekt med handledare som inte har doktorander inom CIM har förtur. 

Förslaget ska innehålla:

  • titel och beskrivning av projektet
  • inblandade parter (värdinstitution, handledare och bihandledare – normalt från olika institutioner och/eller näringsliv)
  • en beskrivning av i vilket avseende projektet är tvärvetenskapligt, inklusive en beskrivning av matematiskt och tillämpat innehåll
  • hur värdinstitutionen avser att samfinansiera doktoranden (CIM står för 50 procent av forskningslönen).

Beviljade projekt publiceras omkring den 7 februari, varefter doktorandtjänsterna utlyses.