Doktorandkurser vid Centrum för interdisciplinär matematik (CIM)

Har du förslag på kurser som skulle passa inom ramen för CIM? Skicka ditt förslag till föreståndaren Jörgen Östensson.

Kommande kurser

Hösten 2023

Mathematical foundations for computational science. Kursansvarig: Elisabeth Larsson

Perturbation methods in mechanics. Kursansvarig: Antonio Segalini

Tidigare kurser

Våren 2022

Scalable Data Science and Distributed Machine Learning (på engelska). Kursansvarig: Raazesh Sainudiin

Hösten 2021

Kvantberäkningar. Kursansvarig: Erik Sjöqvist

Grafbaserad bildbehandling och kombinatorisk optimering. Kursansvarig: Filip Malmberg

Hösten 2019

Sekventiella Monte-Carlo-metoder. Kursansvarig: Thomas Schön

Djupa neurala nätverk för nybörjare. Kursansvarig: Gabriele Messori

Våren 2019

Innovativa kliniska försök – Förena teori och praktik genom adaptiv design och digital utveckling. Kursansvarig: Yevgen Ryeznik.

Hösten 2018

Optimal design och randomisering vid kliniska försök. Kursansvarig: Yevgen Ryeznik

360 på 525 minuter – Kurs i data science. Kursansvarig: Raazesh Sainudiin

Senast uppdaterad: 2023-06-21