CIM Seminarium med Rolf Larsson

  • Datum: –13.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Å4004
  • Föreläsare: Rolf Larsson
  • Webbsida
  • Arrangör: Centrum för interdisciplinär matematik
  • Kontaktperson: Ekaterina Toropova
  • Seminarium

Titel: Konfidensfördelningar för den autoregressiva parametern

Abstract: se engelska versionen

Registrering

Senast uppdaterad: 2022-04-20