Dynamiska system och talteori

Dynamiska system är studiet av långtidsbeteende hos punkter som rör sig i ett geometriskt rum enligt en given regel. Vissa typer av dynamiska system har starka kopplingar till klassiska frågor inom talteori. Vi forskar inom dynamiska system, ergodteori och talteori.

Områdeskontaktpersoner

Senast uppdaterad: 2022-11-22