GT Seminarium med Nick Kuhn (University of Oslo)

  • Datum: –14.15
  • Plats: Ångströmlaboratoriet rum Å64119 och på zoom https://uu-se.zoom.us/j/68210068219
  • Föreläsare: Nick Kuhn (University of Oslo)
  • Arrangör: Matematiska institutionen
  • Kontaktperson: Noémie Legout
  • Seminarium

Välkommen till detta seminarium som hålls av Nick Kuhn med titeln "Degenerations of stable sheaves on fibered surfaces".

Abstract: Se engelska versionen av denna sida

Senast uppdaterad: 2022-09-27