GT seminarium: "Homotopy rigidity of nearby Lagrangian cocores"

  • Datum: –16.15
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Å64119
  • Föreläsare: Johan Asplund (Columbia University)
  • Kontaktperson: Alex Takeda
  • Seminarium

Johan Asplund håller ett seminarium med titeln "Homotopy rigidity of nearby Lagrangian cocores"

Abstract: se engelska sidversionen.

Detta är ett seminarium i vår seminarieserie inom geometri och topologi.

Senast uppdaterad: 2022-09-27