Raazesh Sainudiin berättar om sin forskning i data science

Raazesh Sainudiin står vid en vägg på Ångströmlaboratoriet
Raazesh Sainudiin. Foto: Mikael Wallerstedt.

Raazesh Sainudiin föddes 1973 i Chennai, Indien. Han skrev sin avhandling på Cornell university i USA. Den har titeln "Machine interval experiments" och handlar om hur människor fattar beslut med hänsyn till datorers beslutsprocess.

År 2006 fick han en postdoktorstjänst vid universitetet i Oxford, inom matematisk populationsgenetik. Då undersökte han hur individer är kopplade till varandra genetiskt och hur dessa kopplingar påverkar ärftlighet ifråga om sjukdomar.

När Raazesh 2017 kom till Sverige och Uppsala universitet var hans uppgift att skapa samarbeten inom data science mellan industrin och akademin. Under sin forskarkarriär har Raazesh intresserat sig för data science inom helt olika fält, som populationsgenetik, beteendeekologi, epidemiologi, statistisk fysik, terrorism och extremism samt ytterligare några områden.

Raazesh, som behärskar tamil, hindi och engelska, ser matematiken som sitt fjärde språk.

– Matematik är en fantastisk möjlighet om man vill förstå världen. Det är ett språk som kan användas för att kartlägga verkligheten. Dessutom kan man med hjälp av datorvetenskap och statistik lösa aktuella problem, exempelvis sådana som näringslivet står inför, säger Raazesh.

Nu är han involverad i ett projekt som finansieras av Vetenskapsrådet. I samarbete med religionshistorikern Mattias Gardell och sociologen Simon Lindgren kartlägger han hur ideologier sprids i sociala medier.

– Det kan beskrivas som matematisk teologi, eftersom spridningen av olika ideologier i många fall har religiösa förtecken, antingen för att ideologin faktiskt är en religion, eller för att grupper lånar terminologi och begreppsvärld från etablerade religioner.

Raazesh är knuten till industrinätverket Combient med omkring 30 av Nordens största företag samt deras delade AI-hub, Combient Mix.

– Under 2019 var jag med och startade Combient Competence Centre for Data Engineering Sciences, som erbjuder Uppsalastudenter möjlighet att samarbeta med näringslivsaktörer inom aktuella industriella frågor, säger Raazesh.

– Sverige har ett akut behov av fler duktiga matematiker och det finns oerhört stora möjligheter för den vill fördjupa sig inom just data science.

Data science eller big data

Big data är benämningen på de ofantligt stora datamängder som på senare år fått allt större betydelse inom näringslivet. Genom att koppla ihop data från olika källor och analysera dem får forskaren en mer heltäckande bild än tidigare och kan använda informationen för förbättrade underlag för beslutsfattande. Som data scientist behöver man ha kunskaper inom matematik, statistik och datavetenskap.

Senast uppdaterad: 2022-04-20