Matematiska kollokviet

Q.E.D skrivet på en svart tavla

Kollokvier

Matematiska kollokviet är en mötesplats och ett utmärkt tillfälle för verksamma matematiker att ta del av ny forskning inom andra matematiska områden. Doktorander är särskilt välkomna att ta del av seminarierna.

Kontakt

Thomas Kragh

Senast uppdaterad: 2022-04-20