PC Seminarium med Júlia Komjáthy, TU Delft

  • Datum: –11.15
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: Júlia Komjáthy, TU Delft
  • Arrangör: Matematiska institutionen
  • Kontaktperson: Tiffany Lo
  • Seminarium

Välkommen till detta seminarium som hålls av Júlia Komjáthy, TU Delft. Titel och abstract kommer senare.

Zoom länk, mötes-ID: 968 699 3627, Passcode: 536004

Detta är ett seminarium i vår seminarieserie om sannolikhetsteori och kombinatorik (PC: Probability and Combinatorics).

Senast uppdaterad: 2022-09-20