Matematiska institutionen

Glasfasaden på Ångströmlaboratoriets framsida

Omkring 3500 studenter läser vid matematiska institutionen vid Uppsala universitet varje år. Våra kurser ingår i ett stort antal utbildningsprogram. Dessutom erbjuder vi kandidatprogram och masterprogram i matematik, där vi satsar på såväl matematisk allmänbildning som ämnesdjup.  

Sedan den matematiska forskningen kom igång i Sverige på 1800-talet har Uppsala universitet varit framträdande i analys, med framstående matematiker som Arne Beurling och Lennart Carleson i fronten. 

Under de senaste tre decennierna har vår forskning växt och idag forskar vi inom ett stort antal fält i både ren och tillämpad matematik.

Senast uppdaterad: 2022-04-20