Hur är det att forska i matematik?

”Har ni inte räknat ut alla talen?” Det är en fråga som matematikforskare ofta får. Hur det går till att forska i matematik är okänt för många. Här kan du läsa intervjuer med några av forskarna vid matematiska institutionen.

Algebra och geometri

Algebra

Veronica Crispin Quiñonez anser att algebra är en estetisk upplevelse

Martin Herschend forskar inom representationsteori

Geometri och topologi

Tobias Ekholm vill förstå hur saker fungerar

Thomas Kragh drivs av upptäckarglädje

Logik

Inger Sigstam – matematik var ett självklart val

Analys och sannolikhetsteori

Analys

Anders Karlsson trivs bäst i samspelet

Kaj Nyström rör sig mellan två världar

Sannolikhetsteori

Cecilia Holmgren går till roten med matematiska träd

Svante Janson skapar ny matematik med hjälp av fantasin

Tillämpad matematik

Dynamiska system

Jordi-Lluís Figueras ser glädje i matematik

Denis Gaidashev vill lösa ett av världens viktigaste matematiska problem

Warwick Tucker vill besvara de omöjliga frågorna

Statistik

Rolf Larsson vill bidra till klimatforskningen

Big data

Raazesh Sainudiin valde matematiken framför poesin

Stokastisk kontrollteori

Erik Ekström undersöker spökspel

Matematisk relativitetsteori

Anna Sakovich forskar i matematisk relativitetsteori

Prisbelönad lärare

Gunnar Berg – studentfavoriten som gillar matematiska samtal

Senast uppdaterad: 2022-04-11