PDE och tillämpningar

  • Datum:
  • Föreläsare: Lauri Viitasaari
  • Kontaktperson: Kaj Nyström
  • Seminarium

Seminariet ges på engelska. Titel och abstract finns på den engelskspråkiga versionen av denna sida.