Presentation av Examensarbete C

Examensarbete C inom ämneslärarprogrammet. Titel: Heltalspartitioner.