Presentation av Examensarbete E

  • Datum:
  • Föreläsare: Edwin Sebastiaan Roozemond
  • Kontaktperson: Benny Avelin
  • Seminarium

Uppsatsens titel: "Dimension reduction via Diffusion maps"

Presentationen ges via Zoom.

Presentationen ges på engelska. För sammanfattning, se den engelskspråkiga versionen av denna sida.