Licentiatseminarium

  • Datum: –12.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Siegbahnsalen
  • Föreläsare: Yuqiong Wang
  • Kontaktperson: Yuqiong Wang
  • Seminarium

Avhandlingens titel: ''Structural properties of problems in sequential testing and detection''. Opponenten är Mikhail Zhitlukhin från Steklov Mathematical Institute.

Seminariet äger rum på Ångströmlaboratoriet men det är även möjligt att delta via Zoom.