Matematiken bakom två kuppförsök i Uppsala 2018

  • Datum:
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Häggsalen
  • Föreläsare: Svante Janson
  • Kontaktperson: Benny Aveli
  • Seminarium

Matematiskt kollokvium. Titel: "Matematiken bakom två kuppförsök i Uppsala 2018 — problem med proportionella val av kommunala nämnder".

Abstrakt: När Uppsala regionfullmäktige samlades efter valet 2018 för att välja ny regionsstyrelse, visade det sig att ledamöterna från SD skrivit "Socialdemokratiska arbetarpartiet" på sina valsedlar, men med egna namn på kandidater. Några veckor senare hände ungefär samma sak vid nämndval i Uppsala kommunfullmäktige.

Varför? Vad kunde de ha vunnit på detta? 

Jag ska förklara hur valsystemet vid proportionella val i fullmäktige fungerar matematiskt, och varför det kan löna sig med denna typ av kupp där ett parti röstar med ett annat partis namn, utan deras samtycke. 

Jag ska också beskriva hur nuvarande lag gör det möjligt med en mer avancerad form av kupp där ett parti splittrar sina röster och röstar på samma kandidater i olika ordning (på ett noga uträknat sätt); detta kan ge dem fler platser. Denna möjlighet beror på att lagen om proportionella val använder Thieles metod. Utredningen SOU2021:16 har nyligen följt råd från mig och Svante Linusson (KTH) och föreslår byte till Phragméns metod, vilket skulle lösa det problemet. (Jag ska förklara varför.)

Historik: Thorvald Thiele (1838-1910) var en dansk astronom, matematiker och statistiker; han införde bl.a. kumulanter. Edvard Phragmén (1863-1937) var en svensk matematiker, nära medarbetare till Gösta Mittag-Leffler och redaktör för Acta Mathematica i många år; nu är han kanske mest känd för Phragmén-Lindelövs sats i komplex analys. Båda var alltså intresserade av valsystem, och föreslog sina metoder 1895 resp. 1894 (i lite annan form än nuvarande). (Dessutom var båda intresserade av försäkringsmatematik och blev direktörer i försäkringsbolag.)

Kollokviet kommer att ske på svenska.

Fikat som serveras i hus 6 serveras och kommer bestå av mackor. Vi kan ta fika och tillsammans röra oss mot föreläsningssalen. Efter seminariet kommer fika i form av sötebröd och kaffe att serveras vid föreläsningssalen.