Presentation av Examensarbete E

Titel: Prediction for Financial Time Series. Presentationen ges på engelska.

Seminariet kommer att äga rum på Zoom. ID: 699 250 9213.