Presentation av Examensarbete C

  • Datum:
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 74118
  • Föreläsare: Johan Ljunggren
  • Kontaktperson: Silvelyn Zwanzig
  • Seminarium

Titel: Conditional tests for the Hardy-Weinberg model with m>2 alleles