Presentation av Examensarbete E

  • Datum: –17.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Å2002, Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1, Uppsala
  • Föreläsare: Isak Dahlqvist, William Norman, Patrik Deigård, Ebba Mellquist
  • Arrangör: Erik och Ingemar
  • Kontaktperson: Erik Ekström
  • Seminarium

Fyra studenter presenterar sina examensarbeten på E-nivå (master) i matematik:

13.15 Isak Dahlqvist

The self-exciting Hawkes process and dynamic contagion

13.55 William Norman

Detection problems with an observation cost

14.35 Patrik Deigård

The optimal dividend problem for general diffusion processes

15.15 Ebba Mellquist

Perpetual American options and imp