DSNT Seminarium: Primitive rational points on expanding horospheres: effective joint equidistribution

Välkommen att delta på detta seminarium som hålls av Daniel El-Baz (TU Graz) med titeln "Primitive rational points on expanding horospheres: effective joint equidistribution".