DSNT Seminarium: Cocycles of circle diffeomorphisms

  • Datum:
  • Plats: Ångströmlaboratoriet rum 64119
  • Föreläsare: Michal Rams (IMPAN)
  • Kontaktperson: Reza Mohammadpour
  • Seminarium

Välkommen till detta seminarium som hålls av Michal Rams (IMPAN) med titeln "Cocycles of circle diffeomorphisms".