Matematiska kollokviet: Twisted perspectives on quantum mechanics

  • Datum:
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Häggsalen
  • Föreläsare: Douglas Lundholm
  • Arrangör: Matematiska institutionen
  • Kontaktperson: Benny Avelin
  • Seminarium

Välkommen att delta på detta kollokvium som ges av Douglas Lundholm med titeln "Twisted perspectives on quantum mechanics".

Abstract: se engelska sidversionen

Fika serveras kl. 15:15 och föreläsningen startar ca 15:30.