PC Seminarium: Counting combinatorial 3-spheres using Shannon entropy

  • Datum: –11.15
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Å64119
  • Föreläsare: Joel Danielsson, Lunds universitet
  • Arrangör: Matematiska institutionen
  • Kontaktperson: Tiffany Lo
  • Seminarium

Välkommen till detta seminarium som hålls av Joel Danielsson från Lunds universitet med titeln "Counting combinatorial 3-spheres using Shannon entropy".

Abstract: se engelska sidversionen

Detta är ett seminarium i vår seminarieserie om sannolikhetsteori och kombinatorik (PC: Probability and Combinatorics).