Öppet hus för gymnasielever

  • Datum: –20.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet
  • Webbsida
  • Arrangör: Enheten för kommunikation och skolsamverkan
  • Kontaktperson: Ina Bergström
  • Telefon: 018-471 16 09
  • Skolaktivitet

22 mars kl. 17.00–20.00 på Ångström

Öppet hus på Teknat vänder sig till gymnasieelever som är intresserade av våra utbildningar. Under kvällen ordnas panelsamtal och rundvandring. Besökarna har möjlighet att ställa frågor till studenter, studievägledare och andra representanter för utbildningarna.