PDEA seminarium: 1D focusing Bose gases with two- and (critical) attractive three-body interactions

  • Datum: –11.15
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Å64119
  • Föreläsare: Dinh Thi Nguyen (Uppsala universitet
  • Arrangör: Matematiska institutionen
  • Kontaktperson: Kaj Nyström
  • Seminarium

Välkommen till detta seminarium som hålls av Dinh Thi Nguyen med titeln "1D focusing Bose gases with two- and (critical) attractive three-body interactions".