Licentiatseminarium: Local systems and vanishing of Maslov class

  • Datum: –11.30
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Å80101
  • Föreläsare: Axel Husin
  • Arrangör: Matematiska institutionen
  • Kontaktperson: Thomas Kragh
  • Licentiatseminarium

Välkommen till detta licentiatseminarium som hålls av Axel Husin med titeln "Local systems and vanishing of Maslov class".

Abstract: se engelska sidversionen

Diskutant är Dr. Jack Smith (St John's College, Cambridge).