CIM Seminarium med Linnéa Gyllingberg

  • Datum: –13.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Å4004
  • Föreläsare: Linnéa Gyllingberg
  • Webbsida
  • Arrangör: Centrum för interdisciplinär matematik
  • Kontaktperson: Ekaterina Toropova
  • Seminarium

Titel:'Neuronal models of collective behaviour: capturing burst and glide motion and leadership in fish'

Abstract: se engelska sidversionen

Registrering