GT seminarium med Inanc Baykur (UMASS Amherst)

  • Datum: –14.15
  • Plats: Ångströmlaboratoriet rum Å64119 och på zoom https://uu-se.zoom.us/j/68210068219
  • Föreläsare: Inanc Baykur (UMass Amherst)
  • Arrangör: Matematiska institutionen
  • Kontaktperson: Noémie Legout
  • Seminarium

Välkommen till detta seminarium som hålls av Inanc Baykur med titel "Exotic 4-manifolds with signature zero".

Abstract: Se engelska versionen av denna sida.