PDEA-seminarium: Inertial evolution of non-linear viscoelastic solids in the face of (self-)collision

  • Datum: –11.15
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Å64119
  • Föreläsare: Antonin Cesik
  • Arrangör: Matematiska institutionen
  • Kontaktperson: Kaj Nyström
  • Seminarium

Välkommen till detta seminarium som hålls av Antonin Cesik med titeln "Inertial evolution of non-linear viscoelastic solids in the face of (self-)collision".