Examensarbete: On bootstrap ABC methods in regression

  • Datum: –12.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Å74118
  • Föreläsare: Ellionor Nyman
  • Arrangör: Matematiska institutionen
  • Kontaktperson: Silvelyn Zwanzig
  • Utbildning

Välkommen till Ellionor Nymans presentation av sitt examensarbete på masternivå med titeln "On bootstrap ABC methods in regression".

Abstract: se engelska versionen av sidan