Examensarbete: Cospectral graphs

  • Datum: –11.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Å4004
  • Föreläsare: Erik Sundström
  • Arrangör: Matematiska institutionen
  • Kontaktperson: Martin Herschend
  • Utbildning

Välkommen till Erik Sundströms presentation av sitt examensarbete på kandidatnivå med titeln "Cospectral graphs".

Abstract: se engelska versionen av sidan