Examensarbete: Modeling market indexes and commodity futures with the copula-GARCH model

  • Datum: –10.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Å64119
  • Föreläsare: Jasmine Vestman
  • Arrangör: Matematiska institutionen
  • Kontaktperson: Kaj Nyström
  • Utbildning

Välkommen till Jasmine Vestmans presentation av sitt examensarbete på masternivå med titeln "Modeling market indexes and commodity futures with the copula-GARCH model".