Examensarbeten: tre presentationer

  • Datum: –14.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Å4003
  • Föreläsare: Andreas Brimberg, Rasmus Andersson och Petter Gunnarsson
  • Arrangör: Matematiska institutionen
  • Kontaktperson: Martin Herschend
  • Utbildning

Välkommen till tre presentationer av examensarbeten på kandidatnivå av Andreas Brimberg, Rasmus Andersson och Petter Gunnarsson.

10:15-11:00 Andreas Brimberg, Minimala ytor

11:15-12:00 Rasmus Andersson, Braids and configuration  spaces

13:15-14:00 Petter Gunnarsson, titel kommer senare