Examensarbete på masternivå: "Itô Diffusions on Level Sets"

  • Datum: –14.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Å64119
  • Föreläsare: Coën Olofsson
  • Arrangör: Matematiska institutionen
  • Kontaktperson: Benny Avelin
  • Utbildning

Välkommen till Coën Olofssons presentation av sitt examensarbete på masternivå med titeln "Itô Diffusions on Level Sets".

Sammanfattning: se engelska sidversionen