Examensarbete på masternivå: "On the Modeling of Stochastic Gradient Descent with Stochastic Differential Equations"

  • Datum: –15.15
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Å64119
  • Föreläsare: Martin Leino
  • Arrangör: Matematiska institutionen
  • Kontaktperson: Benny Avelin
  • Utbildning

Välkommen till Martin Leinos presentation av sitt examensarbete på masternivå med titeln "On the Modeling of Stochastic Gradient Descent with Stochastic Differential Equations".

Abstract: se engelska sidversionen