Examensarbete C: fyra presentationer

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Å4004
  • Föreläsare: Simplice Alain Tatanfack, Katia Maria Elkass Youssef, Alice Danielsson och Gus Olsson
  • Arrangör: Matematiska institutionen
  • Kontaktperson: Martin Herschend
  • Utbildning

Välkommen till fyra presentationer av examensarbeten på kandidatnivå av Simplice Alain Tatanfack, Katia Maria Elkass Youssef, Alice Danielsson och Gus Olsson.

10:15-11:00 Simplice Alain Tatanfack, Den isoperimetriska olikheten
11:15-12:00 Katia Maria Elkass Youssef, Egenskaper och approximationer av pi, en historisk studie
13:15-14:00 Alice Danielsson, Eulers polyederformel och Lakatos monsterhantering
14:15-15:00 Gus Olsson, En jämförelse av analysen hos E.G. Björling och idag