Examensarbete C: presentation av Emil Winder

  • Datum: –11.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Å4004
  • Föreläsare: Emil Winder
  • Arrangör: Matematiska institutionen
  • Kontaktperson: Martin Herschend
  • Utbildning

Välkommen till Emil Winders presentation av sitt examensarbete på kandidatnivå. Titel kommer senare.