CIM Seminarium med Sergio Pequito

  • Datum: –13.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Å4004
  • Föreläsare: Sergio Pequito
  • Arrangör: Centrum för interdisciplinär matematik
  • Kontaktperson: Ekaterina Toropova
  • Seminarium

Titel: 'Performance-Driven (Dynamical) Network Generation: Achieving Trade-offs between Minimum Driving Nodes and Time-to-Control'

Abstract: Se engelska versionen av denna sida.

Registrera dig här.