DSNT-seminarium: "On Gaussian multiplicative chaos"

  • Datum: –16.15
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Å64119
  • Föreläsare: Lauri Viitasaari
  • Arrangör: Matematiska institutionen
  • Kontaktperson: Reza Mohammadpour
  • Seminarium

Lauri Viitasaari håller ett seminarium med titeln "On Gaussian multiplicative chaos". Välkommen att delta.

Abstract: se engelska versionen av sidan

Detta är ett seminarium i vår seminarieserie om dynamiska system och talteori (DSNT: Dynamical Systems and Number Theory).