Licentiatseminarium: "Computer Assisted Methods for Quasi-periodic Attractors"

  • Datum: –14.30
  • Plats: Ångströmlaboratoriet , 2001
  • Föreläsare: Victor Linroth
  • Arrangör: Matematiska institutionen
  • Kontaktperson: Victor Linroth
  • Licentiatseminarium

Victor Linroth försvarar sin licentiatavhandling med titeln "Computer Assisted Methods for Quasi-periodic Attractors". Välkommen att närvara!

Sammanfattning: se engelska sidversionen