SPA-seminarium: "Learning to reflect -- Data-driven solutions to singular control problems"

  • Datum: –14.15
  • Plats: Ångströmlaboratoriet , Å2001
  • Föreläsare: Sören Christensen
  • Arrangör: Matematiska institutionen
  • Kontaktperson: Erik Ekström
  • Seminarium

Sören Christensen håller detta seminarium med titeln "Learning to reflect -- Data-driven solutions to singular control problems". Välkomna!