DSNT-seminarium: "Winning of inhomogeneous bad for curves"

  • Datum: –14.15
  • Plats: Ångströmlaboratoriet , Å64119
  • Föreläsare: Shreyasi Datta (Uppsala University)
  • Arrangör: Matematiska institutionen
  • Kontaktperson: Reza Mohammadpour
  • Seminarium

Shreyasi Datta håller ett seminarium med titeln "Winning of inhomogeneous bad for curves". Välkommen att delta!

Abstract: se engelska sidversionen

Detta är ett seminarium i vår seminarieserie om dynamiska system och talteori (DSNT: Dynamical Systems and Number Theory).